Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

454 Jam

Agenda

Back to All Events

454 Jam

Sinds enkele weken staat er een werkende 454 DNA sequencer in het labo. Dat is een toestel om erg nauwkeurig genetische codes te ontcijferen. Concreet is het een machineblok van 250 kg dat niet zo heel lang geleden het neusje van de zalm was in zijn soort. 

Om iets leuks te doen met dit monster van een toestel zijn we op zoek naar ideeën en mensen die graag knutselen. Op 23 maart om 20u komen we een eerste keer samen voor onze 454 Jam.

Earlier Event: March 23
Open labo
Later Event: March 26
Open labo