Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Domestic Bugs Meetup

Agenda

Back to All Events

Domestic Bugs Meetup

Domestic Bugs heeft als missie om via co-creatie te bouwen aan een grotere voedselautonomie. En daar zal deze open space dan ook volledig over gaan. 

Samen gaan we op zoek naar wat de noden, de wensen en de mogelijkheden zijn binnen het collectief. Daaruit ontstaat ondersteuning voor bestaande en nieuwe projecten.

Heb je een speciale liefde voor eetbare insecten? Zit je met een idee idee om iets te doen rond eetbare insecten? Heb je al een project rond eetbare insecten? Of zoek je gewoon interessante mensen om gedachten mee uit te wisselen of om mee samen te werken? Kom dan naar de open-space alwaar we overgang maken van theorie naar daden!

• Wat is co-creatie?

• Wat is Domestic Bugs nu eigenlijk?

• Wat zijn jouw insecten-ideeën en hoe kunnen we elkaar daar bij helpen?

• En hoe gaan we hieruit verder?

 

Earlier Event: June 9
Open labo
Later Event: August 4
Open labo