DANK AAN

Financiële steun

Onderwijs

Events, workshops, …

Praktisch (infrastructuur, materiaal…)

ReaGent logo door Kleinfabriek en foto’s door Kim Verhaege

En de vele vrijwilligers die hun tijd en energie in dit project gestopt hebben: dikke merci!